Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Плажни такси

подаден от: Бургаска асоциация за регионално развитие - БАРР 02/20/2009

Кой определя плажните такси

отговор от Tania Misheva 02/25/2009 18:08:23

Плажните такси се определят от X. дс

тесттт