Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Туризъм Визи

подаден от: Алианс за прогрес 07/17/2009

Имаме проблеми с наши партньори

отговор от Алианс за прогрес 07/17/2009 11:56:26

ами ще имате

отговор от Агенция за насърчаване на МСП - РБ Бургас 07/17/2009 12:01:31

Обърнете се към дирекция консулски отношения МВнР, директор Валери Веселинов