Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Проблеми

подаден от: Агенция за насърчаване на МСП - РБ Бургас 07/17/2009
изпратен до: Областна администрация Бургас

предложени за организация на квартирната реклама

Отговори и коментари по сигнала

Агенция за насърчаване на МСП - РБ Бургас

07/17/2009

поемаме ангажимента да проучим въпроса ОБЕЩАНО

Алианс за прогрес

07/17/2009

ИЗПЪЛНЕНО